Tuotteet

Yrityksesi kokoon ja tarpeisiin sopivat tuoteversiot

Ready, Professional, Lawyer ja API

clento-ohjelmisto-screenshot

Clento-tuotteet

clento-ready-ohjelmisto

Ready

Clento Ready sisältää kaikki tarpeelliset ominaisuudet asiakkaan tuntemiseen. Tuotteen käyttöönotto on suoraviivaista ja saat tuntemistiedot kerättyä parissa viikossa.

clento-professional-ohjelmisto

Professional

Professional muokkautuu yrityksesi erityitarpeisiin. Asiakkaalta kerättävät tuntemistiedot päätetään käyttöönottovaiheessa, joten rahanpesulain riskiperusteisuus tulee huomioitua ja tuntemistietojen kerääminen on paremmin kohdennettua.

clento-lawyer-ohjelmisto

Lawyer

Asianajo- ja lakitoimistot hoitavat riskiprofiililtaan erilaisia toimeksiantoja yksittäisen asiakkaan sisällä. Lawyer mahdollistaa toimeksiantokohtaiset riskiarviot, joten kaikki eritasoiset riskit voidaan dokumentoida toimeksiantokohtaisesti.

clento-api-ohjelmisto

API

Yrityksesi toimii alalla, jossa tärkeintä on nopeus ja automatiikka. Clento API toimii taustajärjestelmänä, jota ohjataan pääjärjestelmästä. Tuntemistiedot säilytetään erillään muusta datasta, jolloin GDPR ei tuota ylimääräistä päänvaivaa.

Ominaisuudet

Clenton tuoteperheestä löytyy sopiva ratkaisu yrityksesi tarpeisiin. Kaikki tuotteemme on suunniteltu niin, että et tarvitse muita järjestelmiä lakisääteisten velvoitteiden hoitoon.

OminaisuudetREADYPROFESSIONALLAWYER
API
Henkilön sähköinen tunnistaminen
 • Pankkien verkkopankkitunnukset ja mobiilivarmenne
Valmis tietopyyntölomake
 • Valmiiksi rakennetut tietopyyntölomakkeet ottavat huomioon yksityishenkilöt ja kaikki yhtiörakenteet
Tietojen haku julkisista rekistereistä
 • Kaupparekisteriote, tilinpäätös, oikeus edustaa ja muut tarvittavat merkinnät
Pakotelistatarkistukset
 • YK, EU, OFAC ja KRP
GDPR:n mukainen tietojen poisto
 • Järjestelmä ilmoittaa, kun on aika poistaa tietoja
Räätälöidyt sähköpostit
 • Voit räätälöidä asiakkaalle lähetettävät sähköposti yrityksesi ilmeen mukaiseksi
Räätälöidyt tietopyynnöt
 • Yrityksesi erityistarpeet voidaan huomioida räätälöidyillä tietopyyntölomakkeilla
Dokumenttien allekirjoitus
 • Dokumenttiisi sähköinen merkintä asiakkaasi hyväksynnästä
Tietojen tuonti ulkoisesta järjestelmästä
 • Tietoja voidaan tuoda joko erillisenä tiedostona tai rajapinnan kautta
Biometrinen henkilön tunnistaminen
 • Ulkomainen asiakas voidaan tunnistaa nopeasti biometrisellä tunnistusvälineellä
Toimeksiantokohtainen riskiarvio
 • Yksittäisen asiakkaan toimeksiantokohtainen riskiarvio
Kaksisuuntainen rajapinta
 • Mahdollistaa Clento -työkalun toimimisen taustajärjestelmänä
Termejä
Clento tarkistaa asiakkaasi ja tarpeen vaatiessa asiakkaasi yhteystyökumppaneiden tiedot pakotelistoja vastaan. Tarkistettavat listat ovat EU:n pakotelista, Yk:n pakotelista sekä keskusrikospoliisin varojen jäädyttämislista.

Asiakkaan edustajan henkilöllisyys todennetaan sähköisellä tunnistamisella. Sähköinen tunnistus voidaan tehdä verkkopankin tai mobiilivarmenteen kautta.

Ulkomainen henkilön henkilöllisyys, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan todentaa käyttämällä biometristä tunnistusta.Tunnistamista varten henkilö tarvitsee kameralla varustetun päätelaitteen (tietokone tai älypuhelin) ja kuvallisen henkilötodistuksen.

Asiakassalkun riskit summataan riskiyhteenvetoon. Tämä antaa kokonaiskuvan koko asiakaskunnan riskistä ja auttaa kohdistamaan tarvittavat erityistoimenpiteet oikeaan osoitteeseen.

Asiakkaalle lähetettävä tietopyyntö, jossa kysytään asiakkaalta perustiedot.

Tietopyynnön voi räätälöidä ilmoitusvelvollisen omia erityistarpeita vastaavaksi

Ilmoitusvelvollinen voi räätälöidä muokata sähköpostin, jonka hänen asiakkaansa saa tietopyynnön saatteena.

Työntekijöiden on ymmärrettävä mitä on rahanpesu, miten se ilmenee ja mitä toimenpiteitä ilmoitusvelvollisen on tehtävä ehkäistäkseen rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Asiakastietojen tuonti toisesta järjestelmästä rajapinnan kautta tai tiedostolla.

Kysy meiltä lisää Clento-tuotteista!