Rahanpesulain riskiperusteisuus

Rahanpesulain valvonta on lisääntymässä. Ilmoitusvelvolliset alkavat saamaan painetta monelta suunnalta lain velvoitteiden täyttämiseen. Kukaan ei tunnu tietävän, missä valvovien viranomaisten asettama rima on. Tässä kuitenkin yksi ilmainen neuvo, joka säästää varmasti resursseja. Lain keskeinen piirre on riskiperusteisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitusvelvollisen on mitoitettava valvontatoimenpiteet havaittujen riskitekijöiden mukaan. Jos yksittäisen asiakkaan riski rahanpesuun ja terrorismin […]

Rahanpesun valvontarekisteri tulee hitaasti mutta varmasti

Rahanpesulain tarkoittamat ilmoitusvelvolliset ovat velvoitettuja keräämään ja säilyttämään asiakkaistaan tuntemistietoja erillään muista asiakastiedoista. Lain soveltaminen on tuttua tällä hetkellä yrityksille lähinnä siitä, että pankit kysyvät outoja ja joidenkin mielestä tungettelevia kysymyksiä. Nyt näitä samoja kysymyksiä joutuvat kysymään myös kirjanpitäjät, tilintarkastajat, lakitoimistot, asianajajat, kiinteistövälittäjät ja monet muut yrityspalveluita tarjoavat yritykset. Lain noudattaminen on ollut suhteellisen pintapuolista […]