Effektivitet är livsviktigt för en revisionsbyrå

Revisionsbyrån Lakeus växer med väldig fart. Vår omsättning fördubblades från förra året och tillväxttakten tycks fortsätta kraftigt även i framtiden. När tillväxttakten är av en sådan kaliber måste vi noggrant fundera på hur vi använder vår tid. Varje onödig arbetsåtgärd eller ineffektivt agerande måste identifieras och lösas på ett effektivt sätt.

En av de mest arbetskrävande ”små” uppgifterna är kravet på kundkännedom. Penningtvättslagen förpliktigar revisionsbyråer att skaffa information om sina kunder, analysera informationen och efter det även upprätthålla informationen. Kraven är väldigt tvetydiga och det är utmanande att skapa arbetsmetoder efter myndigheternas riktlinjer.

En färdig lösning var det som behövdes

Från Ekonomiadministrationsförbundet fick vi ett tips om att Clento-molntjänsten har löst många problem. Jag beställde produkten till mig själv varefter saker och ting började löpa smidigt. Efter att ha ingått avtalet tog vi kundlistan från affärssystemet och körde in den i Clento som en separat fil. Systemet möjliggjorde massutskick, så tre dagar efter beställningen, skickades det ut över 300 formulär till kunder att fylla i. I systemet fanns det färdiga informationsförfrågningar för olika typer av företag, bostadsaktiebolag och för mindre aktörer. Två veckor efter beställningen av systemet hade vi samlat in ca 80 % av all den information vi behövde. Resten av kunderna påminde vi vänligt.

Förståelse för penningtvättslagens riskbaserade karaktär underlättar arbetsbördan

Idén med penningtvättslagen förstås först efter att man hanterat information om kundkännedom. I lagens anda ska varje kunds risk bedömas individuellt. I Clento bedöms varje kund separat och utifrån riskfaktorer bedöms till exempel om det finns behov av att överväga utökad uppföljning. Verksamhetsmodellen för riskbedömningen är färdigt uttänkt och baserar sig på att bedömaren med hjälp av olika frågor överväger om kunden är en potentiell risk för penningtvätt eller för finansiering av terrorism. Majoriteten av kunderna behandlades på några minuter.

Uppdaterad information med minimal ansträngning

Revisionsbyrån Lakeus fick informationen om kundkännedom uppdaterad på ca tre veckor med mycket liten ansträngning. I fortsättningen kommer informationen och den kontinuerliga övervakningen som krävs enligt lag att baseras på den verksamhetsmodell som är byggd runt Clento-systemet. Vår värdefullaste resurs, alltså arbetarna, uppskattar en verksamhetsmodell som är klart och tydligt dokumenterad, därför kan vi fortsätta vår utmärkta tillväxttakt utan bekymmer!

Suvi Varala – Revisionsbyrån Lakeus Oy