Referenser

Våra kunder består av anmälningsskyldiga från många olika branscher, stora och små aktörer.

Kunderfarenheter

Kunderfarenheter från våra kunder vars integritet är viktig för oss.

Ibruktagandet av systemet hjälpte oss att bli av med Excel- och Word-dokument. Detta sparade avsevärt med arbetstimmar jämfört med tidigare manuella metoder. Samtidigt löstes också arbeten relaterade till lagring och radering. Även den anmälningsskyldiges riskbedömning kan nu skapas direkt i systemet.
Södra Finlands regionförvaltningsverkets erfarenheter
Vi fick betydande hjälp av Clento med att tolka lagen och för att få våra egna processer i skick. Trots utbildningen fanns det mycket att lära sig i tolkningen och den praktiska tillämpningen av penningtvättslagen. Clentos SAAS-tjänst skapar en tydlig process varpå penningtvättslagens skyldigheter hanteras effektivt och alltid på samma sätt.
Erfarenheter av en som är övervakad av Finansinspektionen
Med hjälp av Clento skapade vi en snabb och välstrukturerad process för vår revisionsbyrå för att verifiera identiteten på våra kunders representanter och för att samla in nödvändig information. Clentos tillvägagångssätt är heltäckande och tar i beaktande alla krav i penningtvättslagen. Att förstå och tillämpa penningtvättslagen är en verklig utmaning för en snabbt växande revisionsbyrå. Som tur hade Clento allt uttänkt.
En revisionsbyrås erfarenheter
Jag har bekantat mig med Clento-tjänsten och tycker att den uppfyller behoven för vår typ av sm-företag. För det första var det förvånande att upptäcka att vår bransch tillhör de anmälningsskyldiga och att vårt företag faktiskt är ett föremål för juridiska krav som vi inte var förberedda på att uppfylla och framför allt att redogöra för att kraven uppfyllts. Med Clento-tjänsten går det enkelt att uppfylla alla krav och eftersom informationen lagras på ett säkert sätt, kan vi också, om så krävs, bevisa att vår egen skyldighet har förverkligats.
En företagskonsults erfarenheter
Penningtvättslagen har brutits ner till programvara på ett mycket skickligt sätt. Clento påskyndar avsevärt behandlingen av KYC-rutiner.
En kommentar från en advokat som tillhandahåller juridiska tjänster

Kysy meiltä lisää Clento-tuotteista!