Produkter

Produktversioner som passar ditt företags storlek och behov

Ready, Professional, Lawyer och Generic

clento-ohjelmisto-screenshot

Clento-produkter

Ready

 •  

Professional

 •  

Lawyer

 •  

Generic

 •  
NY!

Egenskaper

Från Clentos produktfamilj hittar du en passlig lösning för ditt företags behov. Alla våra produkter är framställda så att du inte behöver andra system för dina lagstadgade skyldigheter.

EgenskaperREADYPROFESSIONALLAWYER
GENERIC
Elektronisk identifiering av personen
 • Bank-ID och mobil-ID
Färdigt formulär för ansökan om begäran om information
 • De färdigt skapade formulären för ansökan om begäran om information tar i beaktande privatpersoner och alla företagsstrukturer
Datasökning i offentliga register
 • Handelsregistret, bokslut, befogenhet att företräda och andra nödvändiga anmärkningar
Kontrollering av sanktionslistor
 • FN, EU, OFAC, CKP och OFSI HM Treasury
Radering av information enligt GDPR
 • Systemet meddelar när det är dags att radera information
Skräddarsydda e-postmeddelanden
 • Du kan skräddarsy e-postmeddelanden som skickas till kunderna efter ditt företags image
Skräddarsydda informationsförfrågningar
 • Företagets specialbehov kan tas i beaktande med hjälp av skräddarsydda formulär för informationsförfrågningar
Undertecknande av dokument
 • Ett elektroniskt märke i ditt dokument för godkännandet av kunden
Importera information från ett externt system
 • Information kan importeras antingen som en separat fil eller via ett gränssnitt
Biometrisk identifiering av personen
 • En utländsk kund kan identifieras snabbt genom ett biometriskt identifieringsverktyg
Uppdragsspecifik riskbedömning
 • Uppdragsspecifik riskbedömning för en enskild kund
Dubbelriktat gränssnitt
 • Tillåter Clento-verktyget att fungera som ett back-end-system
Termer

Clento kontrollerar din kunds och vid behov din kunds samarbetspartners uppgifter mot sanktionslistor. De aktuella listorna som kontrolleras är EU:s sanktionslistor, FN:s säkerhetsrådets sanktionslistor, USA:s (OFAC) sanktionslistor samt Finlands centralkriminalpolisens listor för frysning av tillgångar och OFSI HM Treasury (Storbritannien).

Identiteten av kundens representant verifieras via elektronisk identifiering. Elektronisk identifiering kan göras genom bank-ID eller mobil-ID. En utländsk persons identitet, en person som inte har finländsk personbeteckning, kan verifieras med hjälp av biometrisk identifiering. För identifiering behöver personen terminalutrustning (en dator eller en smarttelefon) som är utrustad med en kamera och identitetskort med bild.
Kundportföljens risker sammanfattas i risksammanfattningen. Detta ger en helhetsbild över risken för hela kundbasen och underlättar att rikta nödvändiga specialåtgärder till rätt ställe.
Informationsförfrågning som skickas till kunden, där kunden tillfrågas om grundläggande information.
Informationsförfrågningen kan anpassas till att motsvara den anmälningsskyldiges egna specialbehov.

The notifier can customize the covering note sent with the information request

Employees need to understand what money laundering is, how it occurs and what measures the must take to prevent money laundering and terrorist financing.

Import customer data from another system via an interface or a file.

Kysy meiltä lisää Clento-tuotteista!