Mikä on ilmoitusvelvollisen riskiarvio?

Rahanpesulain (2017/444) keskeinen elementti on riskiperusteisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa lain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille sitä, että heidän on itse tunnistettava rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvät riskinsä ja mitoitettava toimenpiteet niiden ehkäisemiseen oikeassa suhteessa. Ilmoitusvelvollisen riskiarvio sisältää liiketoiminnan mahdolliset uhat ja toimenpiteet, jotka on luotu riskin rahanpesuriskin minimoimiseen.

Riskiarviossa täytyy olla kuvattuna ilmoitusvelvollisen toiminnan luonne, koko ja laajuus. Näiden tekijöiden perusteella täytyy luoda riittävät käytänteet asiakkaan tuntemiseen, tunnistamiseen ja tietojen tallentamiseen. Arvion on otettava kantaa myös sisäiseen valvontaan ja raportointiin. Suuremmat ilmoitusvelvolliset joutuvat pohtimaan myös sisäisen tarkastuksen tai muun vastaavan toiminnan käytänteitä toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen testaamiseen.

Riskiarvio on ensisijaisesti tarkoitettu ilmoitusvelvollisen omaan käyttöön ja sitä ei ainakaan tässä vaiheessa tarvitse toimittaa valvovalle viranomaiselle. Arvio täytyy kuitenkin olla ilmoitusvelvollisen ”pöytälaatikossa” päivitettynä vuoden 2018 alusta lähtien. Ilmoitusvelvollisen on toimitettava päivitetty riskiarvio pyydettäessä valvovalle viranomaiselle. Yrityksen johdon on hyväksyttävä ilmoitusvelvollisen riskiarvio.