Ominaisuudet

Säästä aikaa yhtenäistämällä rahanpesulain velvoitteet

Ominaisuudet

Säästä aikaa yhtenäistämällä rahanpesulain velvoitteet

Asiakkaan tunnistaminen

Ilmoitusvelvollisen täytyy tunnistaa kaikki asiakkaansa (KYC). Tunnistamisessa on olennaisinta selvittää, kuka tai ketkä ovat yhtiön tosiasiallisia edunsaajia. Clentolla asiakkaan tunnistaminen voidaan tehdä tilanteen mukaan joko sähköisesti tai tapaamalla asiakas kasvokkain.

Ulkomaalaisten asiakkaiden tunnistamisessa voimme käyttää Clenton omaa ratkaisua tai kolmannen osapuolen tuottamia palveluita (mm. eIDAS, Veriff, iSignthis).

Selonottovelvollisuus

Voit kerätä työkalulla tarvittavat tiedot asiakkaittesi liiketoiminnoista tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Asiakas täyttää itse liiketoimintaansa koskevat tiedot järjestelmään, mikä helpottaa tiedon keräämistä ja käsittelyä. Asiakkaalta kysytään myös, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen (PEP) tai onko hänen lähipiirissä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Pakotelistatarkistus

Ilmoitusvelvollisen täytyy selvittää, onko hänen asiakaskunnassaan yrityksiä, jotka käyvät kauppaa pakotelistalla olevien toimijoiden kanssa. Clento hoitaa tarvittavat pakotelistatarkistukset ilmoitusvelvollisen ja hänen asiakkaan puolesta.

Jatkuva seuranta

Asiakkaiden tunteminen on jatkuvaa tiedon päivittämistä. Clento hakee tietoa ilmoitusvelvollisen asiakkailta tietopyynnöillä, sekä hyödyntää tehokkaasti muita eri asiakastietoa sisältäviä lähteitä. Clentossa tiedot ovat aina ajan tasalla.

Ilmoitusvelvollisen riskiarvio

Riskiarviossa ilmoitusvelvollisen täytyy kuvata omat prosessinsa, nimetä vastuuhenkilöt ja tunnistaa omat riskitekijänsä. Clento pitää riskiarviossa tarvittavan analyysin tuoreena ja tuo yritykseen valmiin KYC-prosessin.

Tietojen säilyttäminen

GDPR ja rahanpesulaki tuovat molemmat omat velvoitteensa asiakkaista kerättyjen tietojen käsittelyyn. Osa tiedoista täytyy hävittää ja osa säilyttää. Clento varastoi tarvittavat tiedot lain vaatiman ajan ja hoitaa tietojen hävittämisen, kun on sen aika.

Asiakkaan monitorointi

Ilmoitusvelvollisen on seurattava asiakkaan toimintaa ja ilmoitettavat viranomaiselle epäilyttävästä toiminnasta. Clento toimii välineenä, jolla monitorointi saadaan osaksi päivittäisiä rutiineja.