Näin Clento tool toimii

Clento on Saas-palvelu, joka helpottaa ilmoitusvelvollista täyttämään rahanpesulain velvoitteet. Lain keskeisimpiä vaatimuksia on asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen niin, että ilmoitusvelvollinen voi myös jälkikäteen osoittaa tehneensä mainitut toimenpiteet. Tuntemisprosessi aloitetaan tunnistamalla asiakkaan edustaja. Tämän jälkeen selvitetään asiakkaan tosiasialliset edunsaajat, liiketoiminnan laatu ja laajuus sekä maantiede. Näiden perusteella luodaan näkemys, mikä on asiakkaaseen liittyvä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Jos tarvetta on, että niin asiakkaan liiketoiminnasta otetaan tarkemmin selkoa, jotta voidaan luoda lopullinen kuva kokonaisriskistä.

Clenton tavoitteena on toteuttaa riskiperusteisuutta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimenpiteitä kohdistetaan sinne, missä riskiä on. Työkalun keskeinen ominaisuus on se, että ilmoitusvelvollisen suorittamat välttämättömät toimenpiteet eivät rasita niitä asiakkaita, joissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski on alhainen.