Visma laajentaa liiketoimintakriittisten ohjelmistojen tarjoomaansa asiakkaan tuntemisen palveluihin (KYC) ostamalla Clento Oy:n. Clento tarjoaa alustan rahanpesulain velvoitteiden hoitamiseen.

Visma on hankkinut Clento Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Visma laajentaa tarjoomaansa asiakkaan tuntemisen palveluihin (KYC, Know Your Customer). Clenton SaaS (Software as a Service) -palvelu kattaa kaikki rahanpesulaissa määritellyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät tarpeet. Laki velvoittaa tiettyjä toimialoja kuten tilitoimistoja, isännöinti- ja finanssialan yrityksiä tunnistamaan asiakkaansa ja heidän kytköksensä.

Lue lisää Visman tiedotteesta!