Rahanpesulain tarkoittamat ilmoitusvelvolliset ovat velvoitettuja keräämään ja säilyttämään asiakkaistaan tuntemistietoja erillään muista asiakastiedoista. Lain soveltaminen on tuttua tällä hetkellä yrityksille lähinnä siitä, että pankit kysyvät outoja ja joidenkin mielestä tungettelevia kysymyksiä. Nyt näitä samoja kysymyksiä joutuvat kysymään myös kirjanpitäjät, tilintarkastajat, lakitoimistot, asianajajat, kiinteistövälittäjät ja monet muut yrityspalveluita tarjoavat yritykset.

Lain noudattaminen on ollut suhteellisen pintapuolista Suomessa muualla kuin rahoitusalalla. Lain velvoitteiden noudattamiseen ovat heränneet tähän mennessä ainoastaan suurimmat toimijat kirjanpito, tilintarkastus ja lakipuolella.

Lain valvontaa tulee kuitenkin ryhdistämään rahanpesun valvontarekisteri, johon kaikkien ilmoitusvelvollisten on rekisteröitävä tietonsa. Rekisteri on saanut varsin vähän julkisuutta ja suuri joukko lain piiriin kuuluvista toimijoista ei edes tunne rekisteröitymisvelvoitettaan. Katvealueella lienee paljon pieniä toimijoita, joita esimerkiksi taloushallintoliitto tai lakimiesliitto ei tavoita.

Rekisterin ilmoittautumisen alkuperäinen takaraja oli 14.7.2019. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa kuitenkin sivuillaan, että hakemuslomakkeen viivästymisen vuoksi he eivät aktiivisesti valvo rekisteröimisvelvollisuuden toteutumista, vaan ryhtyvät kartoittamaan laiminlyöntejä vasta myöhemmin syksyllä.

Suurin yllätys ilmoitusvelvollisten rekisterissä on sen maksullisuus. Kukin ilmoitusvelvollinen, jota Etelä-Suomen avi valvoo, joutuu pulittamaan rekisteriin liittymisestä 200 euroa. Suuremman maksun 355 euroa joutuvat pulittamaan valuutanvaihtajat ja yrityspalveluiden tarjoajat.

Mikä muuttuu rekisterin myötä? Lakisääteisiin velvoitteisiin rekisteriin liittyminen ei vaikuta. Rekisteri helpottaa valvovan viranomaisen tiedottamista ja ohjeistamista. Etelä-Suomen avi on tuplannut valvojaresurssinsa kymmeneen tarkastajaan kevään ja kesän aikana. Odotettavissa voi olla esimerkiksi pyyntö toimittaa valvojalle tarkastettavaksi laissa määritelty ilmoitusvelvollisen riskiarvio, joka ilmoitusvelvollisilla täytyy olla päivitettynä jatkuvasti. Riskiarviossa kuvataan esimerkiksi kirjanpitäjän toimenpiteet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan.

Nyt arvoisat juristit, kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja perintäkommandot. Viettäkää lomanne rauhassa ja viimeistään elokuussa käynti Etelä-Suomen avi:n sivuilla. http://www.avi.fi/web/avi/rahanpesun-valvontarekisteri

 

 

Jukka Kojola 12.7.2019

Kirjoittaja on Clento Oy:n hallituksen pj.

www.clento.fi