Jukka Kojola 16.5.2019

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) avaa kuluvan kesän aikana uuden rekisterin, johon kaikkien rahanpesulain tarkoittaminen ilmoitusvelvollisten täytyy antaa tietonsa. Tällä hetkellä omissa rekistereissään ovat jo tilintarkastajat (PRH), pankit ja rahalaitokset (FIVA) sekä asianajajat (Asianajajaliitto). Uusi rekisteri tulee näin ollen koskemaan ESAVI:n valvomia toimijoita, jotka ovat enimmäkseen kirjanpitäjiä, lakitoimistoja ja kiinteistövälittäjiä. Myös ne finanssialan toimijat, jotka eivät ole FIVA luvanvaraisia toimijoita, kaikki veroneuvontaa antavat toimijat sekä taidekauppiaat tulevat olemaan rekisterissä. Kattava luettelo ilmoitusvelvollisista löytyy ESAVI:n sivuilta.

Lain sitovuuteen rekisteri ei vaikuta millään tavalla. Rekisterin tarkoitus on helpottaa viranomaisen valvontatoimenpiteiden kohdistamista ja samalla teroittaa rahanpesulain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille, mitä velvollisuuksia heillä on ilmoitusvelvollisen roolissa.

Mikä sitten muuttuu rekisterin myötä? Siihen vastaukset tulevat seuraavan syksyn aikana. ESAVI on tehostanut valvontaa lisäämällä tarkastajien määrää huomattavasti. Lain vaatimusten toimeenpanemisen valvonta  tulee tiivistymään. Tämä tarkoittanee alussa tarkentavia ohjeistuksia ja selvityspyyntöjä. Asteittain vaatimukset tiukkenevat ja selkeistä laiminlyönneistä ESAVI määrää rikemaksun, julkisen varoituksen tai seuraamusmaksun.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä antaa itsessään hyvin vähän neuvoja käytäntöihin, miten ilmoitusvelvollisten täytyy toimia. Käytännön ohjeistuksien laatiminen ja niistä tiedottaminen jää näin ollen valvovien viranomaisten tehtäväksi. Ilmoitusvelvollisten rekisterin kautta ESAVI:lle avautuu suora kanava antaa ohjeistuksia ja määräyksiä ilmoitusvelvollisille. Nyt siis viimeistään kannattaa miettiä parhaat käytänteet tehokkaisiin toimintatapoihin, jotta hallinnollinen työ ei vie turhaan resursseja varsinaisesta liiketoiminnasta.

KYC & AML velvoitteet pähkinänkuoressa:

  1. Varmista asiakkaan edustajan henkilöllisyys ja säilytä tunnistamiseen liittyvät tiedot.
  2. Selvitä, ketkä ovat oikeushenkilön tosiasialliset edunsaajat ja onko heillä poliittista vaikutusvaltaa.
  3. Ota selkoa asiakkaittesi liiketoiminnasta.
  4. Tee edellisen selonteon perusteella riskiarvio, jonka perusteella kohdistat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen toimenpiteet oikeassa suhteessa.
  5. Dokumentoi  toimintatapasi ja nimeä vastuuhenkilöt.
  6. Järjestä asiakkaiden jatkuva seuranta ja pakotelistatarkistukset
  7. Pidä tuntemistiedot ajan tasalla ja säilytä niitä viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Rahanpesulaki edellyttää, että kaikkien Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten, jotka eivät vielä ole viranomaisrekisterissä, on haettava rekisteröintiä tähän uuteen valvontarekisteriin heinäkuun 2019 alussa.