Tehokkuutta rahanpesulain velvoitteiden täyttämiseen

Clento on tarkoitettu kaikille rahanpesulain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille. Työkalu helpottaa olennaisesti KYC & AML velvoitteiden noudattamista.

Tehokkuutta rahanpesulain velvoitteiden täyttämiseen

- Clento on tarkoitettu kaikille rahanpesulain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille.
- Työkalu helpottaa olennaisesti KYC & AML velvoitteiden noudattamista.
- Voimme todentaa myös henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, biometrisellä tunnistuksella.

Mitä hyötyä Clentosta on ilmoitusvelvolliselle?

Rahanpesulain velvoitteiden noudattaminen lisää ilmoitusvelvollisten hallinnollista työmäärää huomattavasti. Jokaisen ilmoitusvelvollisen on mietittävä toimintatavat, joilla asiakkaan tunnistaminen ja tietojen ylläpitäminen voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti.

Clento auttaa ilmoitusvelvollista asiakkaan tunnistamisessa luomalla organisaatioon yhtenäisen käytännön. Kun toimintatapa organisaatiossa on yhtenäinen, voidaan riskien tunnistamiseen ja hallintaan liittyvät toimenpiteet suorittaa tehokkaasti ja oikein, jolloin työaikaa säästyy. Kaikki tehdyt toimenpiteet talletetaan tietokantaan, mistä raportit voidaan ajaa valvoville viranomaisille.


Ominaisuudet Yhteystiedot