Tehokkuutta rahanpesulain velvoitteiden täyttämiseen

Clento on tarkoitettu kaikille rahanpesulain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille. Työkalu helpottaa olennaisesti KYC & AML velvoitteiden noudattamista.

Tunne asiakkaasi KYC

 • Sähköinen henkilöllisyyden todentaminen
 • Valmiit sähköiset tietopyyntölomakkeet
 • Riskien tunnistus ja tuntemistietojen dokumentointi
 • Tietoturvallinen toimintamalli asiakkaan tuntemiseen ja jatkuvaan seurantaan

Mikä on Clento?

Clento on helppokäyttöinen Saas-palvelu, jonka avulla rahanpesulain tarkoittama ilmoitusvelvollinen voi hoitaa asiakkaan tuntemisvelvoitteen suoraviivaisesti ja luotettavasti. Järjestelmä ottaa huomioon kaikki asiakkaan tuntemiseen liittyvät tarpeet asiakassuhteen alusta loppuun. Kokonaisvaltainen compliance-järjestelmä luo yritykseen toimintamallin, jonka avulla asiakkaiden tunteminen saadaan liitettyä osaksi koko yrityksen riskienhallintaa.

Ohjelman ominaisuuksia ovat:

 • Valmiit tietopyyntölomakkeet
 • Sähköinen henkilöllisyyden tunnistus
 • Ulkomaisen henkilön tunnistus
 • Asiakkaan riskiarviopohja
 • Tietojen säilyttäminen ja GDPR:n mukainen poisto
 • Pakote- ja sanktiolistatarkistus
 • Rajapinnat toiminnanohjausjärjestelmiin

Mitä hyötyä Clentosta on ilmoitusvelvolliselle?

Clenton hyödyt:

 • Valmiiksi rakennettu toimintamalli tuntemistietojen keräämiseen ja analysoimiseen
 • Riskien tunnistaminen
 • Työajan ja resurssien säästö
 • Riskiperusteisen lähestymistavan vaatima resurssien kohdistaminen
 • Tuntemistietojen laadun ja ajantasaisuuden valvonta

Asiakkaan tunteminen:

Asiakkaan tuntemistietojen kerääminen ja analysoiminen lisää ilmoitusvelvollisen työmäärää huomattavasti. Oikeilla toimintatavoilla tuntemisprosessiin käytettävää aikaa on mahdollista suoraviivaistaa niin, että asiakkaan tunteminen integroituu osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Jokaisen ilmoitusvelvollisen on siis mietittävä menetelmät, joilla asiakkaan tunnistaminen ja tietojen ylläpitäminen voidaan suorittaa niin, että tuntemisvelvoitteesta ei aiheudu turhaa kustannustekijää. Hyvästä toimintamallista hyötyy sekä tietojen kerääjä että hänen asiakkaansa.

Yhtenäinen toimintamalli:

Clento auttaa ilmoitusvelvollista asiakkaan tunnistamisessa luomalla organisaatioon yhtenäisen ja vaivattoman toimintamallin, jossa on otettu huomioon riskiperusteinen lähestymistapa. Riskiperusteisen lähestymistavan tarkoituksena on välttää turhan raskaita menettelytapoja silloin, kun riski on pieni, ja toisaalta varmistua siitä, että menettelytavat ovat riittävät silloin, kun riski on suuri. Kun asiakkaan tuntemismenetelmät ja luokittelumallit ovat selkeät ja valmiiksi mietityt, vältytään virheiltä ja turhalta työltä. Kokonaisvaltainen järjestelmä tuo varmuuden siitä, että asiakkaan tunteminen on hoidettu asianmukaisesti ja tiedot eivät ole hajallaan yrityksen eri järjestelmissä.

Kenelle Clento on tarkoitettu?

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) määrittelee tarkasti, ketä koskee ilmoitusvelvollisuus.

Ilmoitusvelvollisia ovat mm:

 • Pankit ja rahoituslaitokset
 • Kirjanpitäjät
 • Tilintarkastajat
 • Lakimiehet
 • Asianajajat
 • Kiinteistövälittäjät
 • Perintätoimen harjoittajat
 • Vakuutusyhtiöt
 • Eläkevakuuttajat

Clenton arkkitehtuuri on rakennettu niin, että erilaiset riskit voidaan ottaa huomioon erilaisilla lähestymistavoilla. Jos toimialan riski on pieni, niin silloin käytetään kevyempiä menetelmiä. Kun tiedonsaanti ja seurantatarve on suurempi, niin Clento mahdollista tarkemman seurannan. Joustava arkkitehtuuri on tärkeä, koska lainsäädäntö ja viranomaismääräykset ovat jatkuvassa muutostilassa.

Asiakkaan tunteminen on tärkeää myös kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Clenton rajapintojen ja biometrisen tunnistamisen avulla vastapuolet voidaan tunnistaa kaikista Suomen merkittävistä kauppakumppanimaista. Clento kieliversiot mahdollistavat käytön myös silloin, kun yrityksellä on kansainvälistä liiketoimintaa.

Kuinka Clento otetaan käyttöön?

Järjestelmässä on huomioitu erilaisten ilmoitusvelvollisten tarpeet niin, että se on heti valmis käyttöönotettavaksi. Tunnistettavat asiakkaat voidaan tuoda palveluun ulkoisella tiedostolla tai avaamalla rajapinta nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uuden asiakkaan avaaminen järjestelmään on helppoa, koska järjestelmä hakee tarvittavia tietoja asiakkaasta eri rajapintojen kautta.

Erilaiset toimijat keräävät erilaisia tietoja asiakkailtaan. Clentossa on luotu valmiita lomakkeita eri ilmoitusvelvollisten toimialoille. Jos yritykselläsi on erityisiä tarpeita tiedon keräämiseen, niin lomakkeita on mahdollista muokata uuteen muotoon niin, että yksilölliset tiedonhakutarpeet on mahdollista täyttää.

Ohjelma käsittelee vaivattomasti suuria asiakasmassoja. Jos organisaation täytyy saada tuntemistiedot nopeasti ajan tasalle, niin Clentolla onnistuu koota tuhansien asiakkaiden tiedot lyhyessä ajassa ja pienellä vaivalla. Vastuuhenkilöt voivat seurata omasta näkymästään tuntemistietojen laatua ja ajantasaisuutta. Katso tästä kuvaus asiakkaamme käyttöönottoprojektista.
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.