Clento

Tunne asiakkaasi vaivattomasti
Clento KYC -työkalulla

Clento-ohjelmiston avulla luot yritykseesi toimintamallin, jossa asiakkaiden tunteminen saadaan liitettyä osaksi koko yrityksen riskienhallintaa.

Clento KYC -työkalu

Clento on helppokäyttöinen SaaS (Software as a Service) -palvelu, jonka avulla rahanpesulain tarkoittama ilmoitusvelvollinen voi hoitaa asiakkaan tuntemisvelvoitteen suoraviivaisesti ja luotettavasti. Järjestelmä ottaa huomioon kaikki asiakkaan tuntemiseen liittyvät tarpeet asiakassuhteen alusta loppuun. Kokonaisvaltainen compliance-järjestelmä luo yritykseen toimintamallin, jonka avulla asiakkaiden tunteminen saadaan liitettyä osaksi koko yrityksen riskienhallintaa.

Helppo

Clento on helppokäyttöinen pilvipalvelu, joka ei vaadi asennusta ja on aina ajantasainen. Tietojen manuaalista käsittelyä ei enää tarvita, tietojen käsittely on hoidettu mahdollisimman automaattisesti. Uuden asiakkaan KYC-prosessi vie työaikaa keskimäärin vain 5 minuuttia. Katso tästä kuvaus asiakkaamme käyttöönottoprojektista.

Luotettava

Palveluun kirjautuminen on aina kaksivaiheinen (two-factor authentication) Clentossa kriittiset tiedot salataan myös tietokantatasolla, niitä voi käsitellä vain valtuutetut henkilöt. Palvelun tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja sitä kehitetään sekä auditoidaan kolmannen osapuolen toimesta jatkuvasti.

Auditoitu

Clento -työkalun juridiikka on pitkälle mietitty ja sen kehittämistä ovat kommentoineet valvovat viranomaiset. Työkalun avulla tehtävän KYC-prosessin on hyväksynyt mm. Suomen Finanssivalvonta. Tietoturvan auditoinnin hoitaa Pinja Oy.

Clento-ohjelmiston ominaisuudet

Sähköinen henkilöllisyyden todentaminen

Sähköinen henkilöllisyyden todentaminen

Voit todentaa asiakkaasi henkilöllisyyden verkkopankkitunnistuksella tai mobiilivarmenteella. Ulkomaiset asiakkaiden henkilöllisyys todennetaan luotettavalla biometrisellä tunnistamismenetelmällä.

Valmiit sähköiset tietopyyntölomakkeet

Valmiit sähköiset tietopyyntölomakkeet

Clentossa on valmiina kaikille asiakastyypeille soveltuvat tietopyyntölomakkeet. Jos yritykselläsi on erityistarpeita, ne otetaan huomioon yrityksesi tarpeisiin muokatuilla yksilöllisillä tietopyynnöillä.

Riskien tunnistus ja tuntemistietojen dokumentointi

Riskien tunnistus ja tuntemistietojen dokumentointi

Palvelu ohjaa käyttäjää tunnistamaan rahanpesuriskin ja mahdollistaa havainnoista dokumentoimisen. Tämä mahdollistaa asiakkaiden luokittelun ja riskiperusteisen lähestymistavan.

Tietoturvallinen toimintamalli asiakkaan tuntemiseen ja jatkuvaan seurantaan

Tietoturvallinen toimintamalli asiakkaan tuntemiseen ja jatkuvaan seurantaan

Tieto asiakkaan ja ilmoitusvelvollisen välillä liikkuu turvallisesten yhteyksien kautta. Luottamukselliset asiakirjat eivät koskaan siirry sähköpostin välityksellä.

Ulkomaisen henkilön tunnistus

Ulkomaisen henkilön tunnistus

Ulkomaisen henkilön henkilöllisyyden todentaminen on mahdollista tehdä biometrisesti. Menetelmä antaa luotettavan tavan todentaa henkilö, jolla ei ole suomalaista sähköistä henkilöllisyyden todentamisvälinettä.

Tietojen haku ulkoisista rekistereistä

Voit hakea otteita ja muita tietoa suoraan esim. PRH:n rekisteristä suoraan asiakaskortin alle.

Tietojen säilyttäminen ja GDPR:n mukainen poisto

Tietojen säilyttäminen ja GDPR:n mukainen poisto

Tuntemistiedot ovat turvassa erillään muista asiakastiedoista ja niiden poistaminen on vaivatonta, kuten tietosuoja-asetus edellyttää.

Pakote- ja sanktiolistatarkistus

Pakote- ja sanktiolistatarkistus

Ilmoitusvelvollisen on varmistettava, että asiakas ei löydy pakotelistoilta. Clento tekee asiakkaistasi ja heidän sidoshenkilöistään tarkistuksen EU:n, YK:n KRP:n ja OFAC:n (USA) listoja vastaan.

Rajapinnat toiminnanohjaus- järjestelmiin

Rajapinnat toiminnanohjaus-
järjestelmiin

Clentossa on rajapinta, jolla palvelu saadaan liitettyä saumattomasti yrityksesi muihin järjestelmiin.

Hyödyt

Mitä hyötyä Clentosta on ilmoitusvelvolliselle?

Valmiiksi rakennettu toimintamalli tuntemistietojen keräämiseen ja analysoimiseen

Riskien tunnistaminen

Työajan ja resurssien säästö

Riskiperusteisen lähestymistavan vaatima resurssien kohdistaminen

Tuntemistietojen laadun ja ajantasaisuuden valvonta

Asiakkaan tuntemistietojen kerääminen ja analysoiminen lisää ilmoitusvelvollisen työmäärää huomattavasti. Oikeilla toimintatavoilla tuntemisprosessiin käytettävää aikaa on mahdollista suoraviivaistaa niin, että asiakkaan tunteminen integroituu osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Jokaisen ilmoitusvelvollisen on siis mietittävä menetelmät, joilla asiakkaan tunnistaminen ja tietojen ylläpitäminen voidaan suorittaa niin, että tuntemisvelvoitteesta ei aiheudu turhaa kustannustekijää. Hyvästä toimintamallista hyötyy sekä tietojen kerääjä että hänen asiakkaansa.
Clento auttaa ilmoitusvelvollista asiakkaan tunnistamisessa luomalla organisaatioon yhtenäisen ja vaivattoman toimintamallin, jossa on otettu huomioon riskiperusteinen lähestymistapa. Riskiperusteisen lähestymistavan tarkoituksena on välttää turhan raskaita menettelytapoja silloin, kun riski on pieni, ja toisaalta varmistua siitä, että menettelytavat ovat riittävät silloin, kun riski on suuri. Kun asiakkaan tuntemismenetelmät ja luokittelumallit ovat selkeät ja valmiiksi mietityt, vältytään virheiltä ja turhalta työltä. Kokonaisvaltainen järjestelmä tuo varmuuden siitä, että asiakkaan tunteminen on hoidettu asianmukaisesti ja tiedot eivät ole hajallaan yrityksen eri järjestelmissä.

Kenelle?

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) määrittelee tarkasti, ketä koskee ilmoitusvelvollisuus.

Ilmoitusvelvollisia ovat mm:

Pankit ja rahoituslaitokset

Tilintarkastajat

Asianajajat

Perintätoimen harjoittajat

Vakuutusyhtiöt

Kirjanpitäjät

Lakimiehet

Kiinteistövälittäjät

Eläkevakuuttajat

Clenton arkkitehtuuri on rakennettu niin, että erilaiset riskit voidaan ottaa huomioon erilaisilla lähestymistavoilla. Jos toimialan riski on pieni, niin silloin käytetään kevyempiä menetelmiä. Kun tiedonsaanti ja seurantatarve on suurempi, niin Clento mahdollista tarkemman seurannan. Joustava arkkitehtuuri on tärkeä, koska lainsäädäntö ja viranomaismääräykset ovat jatkuvassa muutostilassa.
Asiakkaan tunteminen on tärkeää myös kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Clenton rajapintojen ja biometrisen tunnistamisen avulla vastapuolet voidaan tunnistaa kaikista Suomen merkittävistä kauppakumppanimaista. Clento kieliversiot mahdollistavat käytön myös silloin, kun yrityksellä on kansainvälistä liiketoimintaa.

Ohjelmiston käyttöönotto

Järjestelmässä on huomioitu erilaisten ilmoitusvelvollisten tarpeet niin, että se on heti valmis käyttöönotettavaksi. Tunnistettavat asiakkaat voidaan tuoda palveluun ulkoisella tiedostolla tai avaamalla rajapinta nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uuden asiakkaan avaaminen järjestelmään on helppoa, koska järjestelmä hakee tarvittavia tietoja asiakkaasta eri rajapintojen kautta.
Erilaiset toimijat keräävät erilaisia tietoja asiakkailtaan. Clentossa on luotu valmiita lomakkeita eri ilmoitusvelvollisten toimialoille. Jos yritykselläsi on erityisiä tarpeita tiedon keräämiseen, niin lomakkeita on mahdollista muokata uuteen muotoon niin, että yksilölliset tiedonhakutarpeet on mahdollista täyttää.
Ohjelma käsittelee vaivattomasti suuria asiakasmassoja. Jos organisaation täytyy saada tuntemistiedot nopeasti ajan tasalle, niin Clentolla onnistuu koota tuhansien asiakkaiden tiedot lyhyessä ajassa ja pienellä vaivalla. Vastuuhenkilöt voivat seurata omasta näkymästään tuntemistietojen laatua ja ajantasaisuutta. Katso tästä kuvaus asiakkaamme käyttöönottoprojektista.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!Kysy meiltä lisää Clento-tuotteista!