Tehokkuutta rahanpesulain velvoitteiden täyttämiseen

Clento on tarkoitettu kaikille rahanpesulain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille. Työkalu helpottaa olennaisesti KYC & AML velvoitteiden noudattamista.

Tehokkuutta rahanpesulain velvoitteiden täyttämiseen

Clento on helppokäyttöinen SAAS-palvelu, mikä auttaa ja helpottaa ilmoitusvelvollista rahanpesulain velvoitteiden hoitamisessa. Huolehdimme tietojen säilyttämisen ja poistamisen lain edellyttämällä tavalla.

Tarjoamme ilmoitusvelvollisen käyttöön tapauskohtaiset tietopyynnöt, millä asiakkaan tunteminen hoidetaan. Asiakkaan tunnistamiseen käytämme nykyaikaisia menetelmiä. Asiakkaiden perustietojen haku ja pakotelistatarkistukset hoituvat automaattisesti.

Taloushallintoliitto valitsi Clenton koulutusohjelmaansa, katso koulutuspaketti tästä

Mitä hyötyä Clentosta on ilmoitusvelvolliselle?

Rahanpesulain velvoitteiden noudattaminen lisää ilmoitusvelvollisten hallinnollista työmäärää huomattavasti. Jokaisen ilmoitusvelvollisen on mietittävä toimintatavat, joilla asiakkaan tunnistaminen ja tietojen ylläpitäminen voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti.

Clento auttaa ilmoitusvelvollista asiakkaan tunnistamisessa luomalla organisaatioon yhtenäisen käytännön. Kun toimintatapa organisaatiossa on yhtenäinen, voidaan riskien tunnistamiseen ja hallintaan liittyvät toimenpiteet suorittaa tehokkaasti ja oikein, jolloin työaikaa säästyy. Kaikki tehdyt toimenpiteet talletetaan tietokantaan, mistä raportit voidaan ajaa valvoville viranomaisille.


Ominaisuudet Yhteystiedot